2005-2006

Þingmál á sviði vita-, hafna- og siglingamála 2005–2006 (132. löggjafarþing)

1. Samþykkt frumvörp
Hækkun sjómannaafsláttar (fjmrh.), 326. mállög 116/2006
Lög um Siglingastofnun Íslands – siglingaráð (samgrh.), 375. mállög 13/2006
Siglingalög – öryggi á sjó (samgrh.), 376. mállög 101/2006 
Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó (samgrh.),  378. mál – lög 10/2006
Hafnalög - frestun framkvæmda o.fl. (samgrh.), 380. mállög 11/2006
Rannsókn sjóslysa - forstöðumaður, aðgangur að gögnum (samgr.),  412. mállög 12/2006

2.  Ósamþykkt frumvörp
Skráning og þinglýsing skipa - miðlægur þinglýsingargagnagrunnur (samgrh.), 666. mál
Áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (samgrh.), 741. mál

3.  Þingsályktunartillögur
Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga (GÞÞ), 66. mál
Vernd samgönguminja (ÞB), 239. mál
Uppbygging strandsiglinga (JB), 251. mál
Skattaumhverfi íslenskra kaupskipaútgerða og farmanna (KLM), 724. mál

4.  Fyrirspurnir þingmanna
Réttarstaða sjómanna á smábátum (SÞ), 282. mál
Staða íslensks skipaiðnaðar (SÞ), 323. mál
Endurbætur varðskipsins Ægis (SÞ), 330. mál
Sjóvarnir við Hvaleyri (JKÓ), 497. mál
Endurnýjun Herjólfs (MÞH), 513. mál
Rekstur Herjólfs (EH), 528. mál
Hafnaraðstaða í Bakkafjöru (EH), 529. mál
Öryggisgæsla við erlend kaupskip (MÞH), 802. mál

5. Skýrslur samgönguráðherra
Störf rannsóknarnefndar sjóslysa 2005 (samgrh.), 782. mál
Framkvæmd samgönguáætlunar 2005 – siglingamálaáætlun (samgrh.), 807. mál

 

Veður og sjólag
Framkvæmdir
Öryggi sjófarenda
Vakstöð siglinga

Leit

Leit
Leturstærð
  • Minnka letur
  • Stækka letur
  • Breyta bakgrunnslit
Byggir á LiSA - Eskill, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi