7.1.5 Áhafnir

7.1.5 Áhafnir 

7.1.5.1 STCW
7.1.5.2 Íslensk lög og reglugerðir
7.1.5.3 EES-tilskipanir
7.1.5.4 STCW-F
7.1.5.5 Umfjöllun á Alþingi
7.1.5.6 Réttindi og skyldur


7.1.5.1 STCW
Alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna (STCW), frá 7. júlí 1978.
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer, 1978.
Aðild: 21. mars 1995. Gildistaka: 21. júní 1995, birting: C 38/1995.

7.1.5.2 Íslensk lög og reglugerðir
Lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, 76/2001.
Rg. um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, 416/2003
Rg. um vaktstöður um borð í íslenskum farþegaskipum og flutningaskipum, 599/2001.
Rg. um atvinnuréttindi skipstjórnar- og vélstjórnarmanna, nr. 118/1996, sbr. br. 207/1998.
Rg. um sjón, heyrn og heilbrigði vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum og undirmanna
á kaupskipum, 304/1993, sbr. br. 385/1999.
- Umfjöllun á Alþingi 1998, 1999, 2000, 2002

7.1.5.3 EES-tilskipanir
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/25/EB frá 4. apríl 2001 um lágmarksþjálfun
sjómanna 

Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001
on the minimum level of training of seafarers


7.1.5.4 STCW-F
Alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna á fiskiskipum (STCW-F). 
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel, 1995 (STCW-F) 
      Aðild 28. maí 2002. Gildistaka 28. ágúst 2002. Birting C 31/2002 
      Staðfesting IMO um fullgildingu Íslands á STCW-F-samþykktinni 

7.1.5.5 Umfjöllun á Alþingi 
1998 (frv. til laga vegna fullgildingar) 
1999 (frv. til laga vegna fullgildingar) 
2000 (frv. til laga vegna fullgildingar) 
2001 (tillaga til þingslályktunar um fullgildingu). 
2002 (frv. til laga vegna fullgildingar / tillaga til þingslályktunar um fullgildingu)
2006 - vorið
2006 haustið

7.1.5.6 Réttindi og skyldur
Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
91 um orlof með launum fyrir farmenn (1949)
138 um lágmarksaldur við vinnu (1973) - C-deild 22/1999
147  um lágmarkskröfur á kaupskipum (1976) - C-deild 10/1999
155 um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi (1981)
185 um persónuskírteini sjómanna (2003), endurskoðuð sbr. áður gildandi samþykkt frá 1958, nr. 108.

Ýmis ákvæði um starfstilhögun á skipum á alþjóðasiglingaleiðum, 59/1953.
Samningur um framsölu á eftirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi sjómanna, 15/1886.
Samkomulag um meðferð á eigum látinna sjómanna, SÍVER, Bretland, 183/1877.
Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, SÍVER, Suður-Afríka, 184/1881.
Sama-Nýja Sjáland, Kanada, Indland, Fiji, Ceylon/Sri-Lanka, Ástralía, SÍVER, 184/1881
Samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, 8/1881.
Samkomulag Íslands og Danmerkur um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna skuli framkvæmdar, 31/1934.
Auglýsing um að Ísland hafi gengið að alþjóðasamningi um bætta aðstöðu sjómanna á verslunarskipum til þess að fá læknishjálp við kynsjúkdómum, 116/1935.

Veður og sjólag
Framkvæmdir
Öryggi sjófarenda
Vakstöð siglinga

Leit

Leit
Leturstærð
  • Minnka letur
  • Stækka letur
  • Breyta bakgrunnslit
Byggir á LiSA - Eskill, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi